Az ember nem attól lesz okos, hogy mindenre tudja a helyes választ. Attól lesz okos, hogy mindig a helyes kérdéseket teszi föl.

Sokat beszélgetünk szülőkkel, pedagógusokkal, nyelvszakosokkal, szakemberekkel. Minden beszélgetés végén ugyanarra a következtetésre jutunk. A jelenlegi nyelvtanulási technikák, amelyekkel a közoktatásban vagy a nyelviskolákban találkozunk nem kellően hatékonyak. A nyelvtanulási módszereinkre ráfér egy igazi generációs ugrás. Nem reform, hanem radikális váltás!

A nyelvet tanuló passzív hallgatónak a tanulási folyamat aktív résztvevőjévé, irányítójává, főszereplőjévé kell, hogy váljon.

A közoktatás rendszere egy nehezen alkalmazkodó hatalmas rendszer, de itt is érezhető már a változás fuvallata. A nyelviskoláktól viszont elvárható, hogy megfelelő oktatási rendszerekkel segítsék a hatékony nyelvtanulást.

Tapasztalataink alapján megfogalmaztuk a hatékony nyelvtanulás tízparancsolatát, amelyet most megosztunk Önökkel:

Első

A rövidebb tanulási ciklusok hatékonyabbak. A gyakori tanulás – vagyis az ismétlés – a feltétele annak, hogy a hosszú távú memóriába tároljuk a tanultakat.

Második

Szavak helyett összetartozó kifejezéseket tanuljunk! Úgyis együtt, vagy szerkezetekben fogjuk használni őket. Így csökkenthető az energia-befektetés, növelhető a beszéd sebessége.

Harmadik

A munkafüzetben kitöltött feladatok helyett inkább mondjunk példamondatokat vagy egy saját sztorit egy nyelvtani szerkezetre. A legjobban arra emlékszünk, ami velünk történt. Ha ezt sikerül becsempészni a nyelvtanulásba, a tanultak a történeteken keresztül kitörölhetetlenül fognak bevésődni. És ez igaz a szavakra is, ugyanúgy mint a nyelvtanra!

Negyedik

Olyan szövegeket hallgassunk, amelyek számunkra érdekesek, tartósan fenntartják az érdeklődést. Ez lehetővé teszi, hogy jól megjegyezzünk pár benne elhangzott szókincs és nyelvtani elemet is. Az Internet is tele van egyszerű, élő nyelvi szövegekkel. A legtöbb mai sikerfilmben is ezt a nyelvet használják.

Ötödik

Az idegen nyelvű szöveg passzív hallgatása bizonyítottan jó módszer. Ha ezt még hatékonyabbá szeretnénk tenni, akkor tegyük aktívvá. Álljunk meg, és ismételjük el, amit hallunk!

Figyelem: amikor egy új szót hallunk, nem az a legfontosabb, hogy lejegyezzük. A füzet már elég okos, köszöni szépen! Jó, ha le is írjuk, hogy tudjuk, mit tanultunk, és gyakoroljuk a helyesírását. Viszont ne feledjük az ismétlés az, ami használatra tanít.

Hatodik

A tökéletességre törekvés a nyelvtanulás halála. Senki sem beszél tökéletesen. Először egyszerűsítsünk! A körmondatok még ráérnek. Sose felejtsük, hogy a cél a kommunikáció.

Hetedik

Az olvasás hasznos, de nem elég! Beszéljünk! Énekeljük a kedvenc dalszövegünket. Nincs kivel beszélni? Kommentáljuk a dolgokat magunkban: milyen agyalágyult a főnök, mennyire élvezted a tegnapi randit. (Kivel milyen esemény történt.)

Nyolcadik

Használjunk jó segédanyagokat: hanganyagokat, tanulókártyákat, szótárakat. Ha a fordítási készséget szeretnénk fejleszteni, használjunk kétnyelvű szótárat.

Kilencedik

A tanulás szeretete nemcsak a gyerekeké. Keressünk olyan nyelvtanulási lehetőségeket, amelyek élvezetet nyújtanak és követik az érdeklődési körünket. Mert vannak ilyenek! Ha nem találnak, kérdezzenek bennünket!

Tizedik

Tervezzük meg, és kövessük a haladásunkat heti tervek segítségével, amely motivál, rendszerességre tanít, és kitartást épít.

Mi így segítjük a tanulni vágyókat!

 

Archimedes Oktatóközpont

Reklámok

Egész délután szavakat meg nyelvtani szabályokat magoltunk a gyerekkel. A többi tantárgyra szinte nem is jutott időnk. Így megy ez már néhány éve. Mégis alig látom eredményét a tanulásnak. Egyre fárasztóbb. Mi szülők nem sokat értünk a nyelvekhez, ezért számunkra is nagy kihívás az itthoni együtt tanulás. Minden erőfeszítés ellenére a gyerek három év után sem tud egy pohár vizet kérni angolul.”

Ugye ismerős a helyzet? Hogy kit vagy mit lehetne okolni ezért, nem tudni pontosan, egy azonban biztos: valami hiányzik a hétköznapi idegen nyelv oktatásból, hiszen egyre több szülő panaszkodik a fent említett probléma miatt. Sokszor hallani manapság azt is, hogy számos kisdiákon eluralkodik az unalom, az érdektelenség és a figyelemzavar. Nem tudják követni az órát, nehezen idézik fel a tanult idegen szavakat, nyelvtani szabályokat és nehézségekbe ütköznek ha a gyakorlatban is ki kellene próbálni a tudást. Végül számos szülő kételkedni kezd saját gyermeke képességeiben, pedig mennyire tehetséges, okos gyereknek indult.

Szinte nincs olyan gyermek, aki valamely területen ne lenne különösen intelligens. Az intelligenciát ma iskolákban főként két síkon fejlesztik: az egyik a nyelvi a másik a matematikai, s ebben is mérik, hogy a gyerek értelmes-e. Ha a gyermek e két területen nem elég kiemelkedő, „nem számít intelligensnek”, pedig ez csak részben igaz! Vajon mi történik az összes többi képességgel? Hiszen van, aki ügyes a sportban, a táncban, kiváló a zenei hallása vagy éppen abban tűnik ki, ahogyan másokat megért, átérez, feltalálja magát, ha segíteni vagy szervezni kell valamit. S ne feledjük, a kreativitás is egy mindent átfogó képesség, mely segíti a találékonyságot az élet bármely területén.

Egyre több kutatás, s most már a terjedő gyakorlat is azt bizonyítja, hogy minél több készséget mozgatunk meg egyszerre tanulás közben, annál sikeresebb az eredmény s ez igaz a nyelvtanulásra is. Miközben a gyermek játékos feladatokat old meg, táncol vagy próbálgatja a kreatívan serkentő játékszereket aktívan használja és gyakorolja a nyelvet. Az alternatív oktatási rendszerek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a nyelvtanulás ne ismeretek halmozásából, azaz, szavak és szabályok magolásából álljon, hanem készségeket fejlesszen, vagyis megtanítsa a gyerekeket kreatívan alkalmazni a nyelvet. Mindent átfogóan, élet- és tapasztalatszerűen tanít, mert a gyermek még nyitott a teljes világra, nem összpontosít egyetlen egy tárgyra vagy készségre, mert a teljes élet inspirálja. Nem köti le pusztán a könyv és a füzet. Ezért a korai nyelvoktatás alternatív iskolákban mindinkább igyekszik a zenét, a táncot, a képzőművészetet, a színjátszás bizonyos elemeit, a tapasztalati tanulást, a játékot sok-sok mozgással ötvözve hétköznapi gyakorlattá tenni. Így kivétel nélkül minden tehetség ki tud bontakozni. A gyerekek ezért kellemes hangulatban, oldott légkörben, sok mókával sajátítják el a nyelvet s így a nyelvtanulás élményszerű az eredmény pedig tartós lesz. Iskolánk is e szemlélet híve és ezt a gyakorlatot követi.

Archimedes Oktatóközpont

Hogyan tanulj!

 • Ha érdekel, akkor könnyen megy, mert az érdeklődés és érdekeltség motivál.
 • Ha okosan dolgozol, örömet szerez a tanulás és eredményes lesz a munkád!
 • Tervezd meg tanulásod helyét, idejét!
 • Oszd kisebb egységekre a feldolgozandó témakört!
 • Kapcsold az új ismereteket eddigi tapasztalataidhoz!

A tanulás útja

Rálátás az egész tananyagra.

Az egységek feldolgozása.

Fontos hallani

 • Légy jelen a közös foglalkozásokon!
 • Figyelj és dolgozz együtt a közösséggel!

Olvass

 • A fontos gondolatokat olvasd fel magadnak hangosan
 • A lényeget emeld ki színes tollal!
 • Jegyzeteld, ami közben eszedbe jut!
 • Írj vázlatot egy-egy fejezetről!
 • Ábrázold az összefüggéseket!

Láss

 • Az ábrákat írd le szóval!
 • A sorrendeket ismétléssel erősítsd!
 • Az ábrákat, sorrendeket, összefüggéseket írd le, rajzold le emlékezetből!

Tervezd meg a tanulásod

Időbeosztás:

 • Készíts tanulási tervet!
 • Lehetőleg tartsd be a tervedet!
 • Ne szaladj túl a terveden!
 • Ne foglalkozz egymás után hasonló témákkal!
 • Tarts gyakran tanulási szünetet!

Belső rendszerezés:

 • Tisztázd, értelmezd a fogalmakat!
 • Keresd meg a fogalom tágabb és szűkebb értelmezését!
 • Vesd össze az új anyagot saját tapasztalataiddal,
 • Ne félj az ellentmondásoktól,  keress hozzá más irodalmat is!

!! Légy kritikus !!

Szakmai továbbképzés pedagógusok és szakmunkatársak részére
magyar és szerb nyelven

 

A Vajdasági Pedagógiai Intézet három programot engedélyezett a pedagógusok és szakmai munkatársak továbbképzésére magyar és szerb nyelven, amelyek szervezője a zentai Archimedes Oktatóközpont. – Ezek a programok megtalálhatóak a 2012/2013 és 2013/2014 iskolaévre előrelátott pedagógusok és szakmunkatársak  szakmai továbbképzésének programjait tartalmazó új katalógusban. Az itt megtalálható listában a Vajdasági Pedagógiai Intézet által jóváhagyott képzések között található meg.

1. INNOVATÍV MÓDSZEREK A TANÍTÁSSBAN (magyar és szerb nyelven) 

katalógusszám 976,

 

2. PISA KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE  (PISA tesztek) ÉS A 21. SZÁZAD PEDAGÓGIÁJA (magyar és szerb nyelven) – katalógusszám 978,

 

3. A TANULÁS TANULÁSA ÉS A MOTIVÁCIÓ FEJLESZTÉSE A TANULÁSRA  (magyar és szerb nyelven) – katalógusszám 986.

 

A programokat felkérés alapján valósítjuk meg abban az iskolában, ahol a program résztvevői dolgoznak. Igény szerint az Oktatóközpont termei is az Önök rendelkezésére állnak.

 

Várjuk az Ön jelentkezését.

Részletes információk ezen a linken.

Címkefelhő