Az ember nem attól lesz okos, hogy mindenre tudja a helyes választ. Attól lesz okos, hogy mindig a helyes kérdéseket teszi föl.

Archive for the ‘Gyerekek’ Category

Iskola kontra élet!

Iskola kontra élet! Avagy: szükséges-e az iskola?

Sokszor hallottam már, hogy az iskola nem ér semmit, mert nem tanítják meg azt, amire az életben szüksége lesz a gyermeknek. Ezek nagyon kemény szavak!  Én matematika és informatika szakos tanár vagyok, de a szakmai pályafutásomat a gazdaságban kezdtem. Így talán több szemszögből is megtudom közelíteni a témát. A tapasztalataim alapján kiállok az mellett, hogy az oktatási rendszerünknek sürgősen  változnia kell.

A tanulás egyik legfontosabb célja, hogy felkészítse a gyerekeket az önálló életre. Hogy felismerjék a problémákat, hogy ezekre megoldást találjanak, hogy megtapasztalják és megértsék a körülöttük lévő világot.  Sajnos a mi rendszerünk középpontjában a tananyag egyszerű reprodukciója áll, nem pedig a megtanultak alkalmazása és az információk közötti kapcsolatok felfedezése. Már pedig erre nagy szükség van a mindennapi életben.

Knowledge-is-Power

Lehet, hogy a nemzetközi Pisa felmérésen elért eredmények nem teljesen felelnek meg a valóságnak. De ne dugjuk  homokba a fejünket! A középiskolába iratkozott tanulók nem tudják megfelelően felhasználni az általános iskolában szerzett tudásukat. Úgy gondolom, hogy ezt az állításomat  kollégáim is alátámasztják.

Azonban ne feledjük!  Az éremnek két oldala van. Mindannak ellenére, amilyen állapotok uralkodnak az oktatásban, akkor is arra kell biztatni a gyerekeket, hogy minél többet tanuljanak. A tudás nagyon fontos! Az egyetlen, amit nem vehetnek el tőlünk. TANULNI KELL!  CSAK NEM MINDEGY, HOGY HOGYAN! Vannak már jó példák Európában és a világon (Finnország, Kína). Használjuk hát fel az ő tapasztalataikat!

Farkas Ildikó

Reklámok

Idegen nyelvtanulás kisgyermekkorban

Amikor arról esik szó, hogy milyen korán lehet vagy kell elkezdeni egy idegen nyelv tanulását, nagyon sok különböző véleményt fogunk hallani. Egyesek azt mondják, minél korábban kezdünk nyelvet tanulni, annál jobb. Mások szerint a gyerek először tanulja meg az anyanyelvét rendesen, hisz később is sikeresen elsajátíthatja az idegen nyelvet.

Az idegen nyelv elsajátításának módszertanával foglalkozó szakértők szerint a korai nyelvtanulás igencsak eredményes, ha betartjuk azokat az alapelveket, amelyek a gyermekek idegen nyelv tanulását jellemzik.

A legfontosabb az, hogy a gyerekek először beszélni tanuljanak meg. A beszéd elsajátítása három lépésben történik: 1) figyelem és hallgatás 2) ismétlés 3) megjegyzés és rögzítés. Ezekhez a lépésekhez kell a tanárnak megtalálnia a megfelelő módszereket és technikákat. A figyelem és hallgatás stádiumában a tanár bemutatja a megtanulandó egységeket – kisgyermekeknél ezeket dalok, játékok, mesék, történetek tartalmazzák. Az ismétlés stádiumában a tanulók elismétlik a szavakat, mondatokat – gyermekeknél eljátsszuk, énekeljük, elmeséljük. A megjegyzés és rögzítés stádiuma hosszú ideig tart, ugyanis a megtanult egységeket újra és újra beépítjük az órák menetébe, hogy ne merüljenek feledésbe.

A korai nyelvelsajátítás másik fontos alapelve az, hogy a nyelvtanulás élvezetes tevékenység közben történjen. Felnőttekkel is így van ez: ha valamit kedvvel tanultunk, élvezetes környezetben, az sokkal tovább megmarad tudástárunkban, mint az unalmas, egyhangú környezetben tanultak. Ezért használ a kisgyermekeket tanító tanár mozgásos játékokat, dalokat, körjátékokat, verseket, meséket, akár rajzfilmeket is az órákon.

A harmadik nagyon fontos dolog, hogy a megtanulandó egységeket minél többféle módon érzékeltessük a gyerekekkel, ugyanis nem mindenki egyformán tanul. A vizuálisan tanuló gyerekek számára képeket, kártyákat mutatunk és rajzolunk. Az auditívan tanulók számára ott van az éneklés, verselés vagy az egyszerű hangos ismétlés. A mozgásos tanulókat pedig a táncok, körjátékok segítik tanulási folyamatukban.

Ezen kívül lényeges szempont az ösztönzés és dicséret, ugyanis minden kisgyermek ebből nyer motivációt arra, hogy szívesen tanuljon nyelveket. Emeljük ki azt, amit jól csinál, és ne csak a hibákat hangsúlyozzuk. Tartsuk tiszteletben, ha rossz napja van és dicsérjük az erőfeszítését!

És ne feledjük, ha a nyelvtanulás játékos, könnyed és természetes, a gyermek örömmel fog részt venni benne. Ez az örömteli tevékenység pedig meghatározhatja későbbi hozzáállását az idegen nyelvtanuláshoz. Az, aki gyermekkorában sikeresen sajátított el idegen nyelvi készségeket, felnőttkorában is hasznát veszi ezeknek a készségeknek. A gyermekkorban kialakított nyelvi készségek (akcentus, szavak megjegyzésének módszere, beszédkészség stb.) a felnőtt kori idegen nyelvtanulást hatékonyabbá, könnyebbé és élvezetesebbé teszi.

Archimedes Oktatóközpont

Az eredményes nyelvtanulás tízparancsolata

Sokat beszélgetünk szülőkkel, pedagógusokkal, nyelvszakosokkal, szakemberekkel. Minden beszélgetés végén ugyanarra a következtetésre jutunk. A jelenlegi nyelvtanulási technikák, amelyekkel a közoktatásban vagy a nyelviskolákban találkozunk nem kellően hatékonyak. A nyelvtanulási módszereinkre ráfér egy igazi generációs ugrás. Nem reform, hanem radikális váltás!

A nyelvet tanuló passzív hallgatónak a tanulási folyamat aktív résztvevőjévé, irányítójává, főszereplőjévé kell, hogy váljon.

A közoktatás rendszere egy nehezen alkalmazkodó hatalmas rendszer, de itt is érezhető már a változás fuvallata. A nyelviskoláktól viszont elvárható, hogy megfelelő oktatási rendszerekkel segítsék a hatékony nyelvtanulást.

Tapasztalataink alapján megfogalmaztuk a hatékony nyelvtanulás tízparancsolatát, amelyet most megosztunk Önökkel:

Első

A rövidebb tanulási ciklusok hatékonyabbak. A gyakori tanulás – vagyis az ismétlés – a feltétele annak, hogy a hosszú távú memóriába tároljuk a tanultakat.

Második

Szavak helyett összetartozó kifejezéseket tanuljunk! Úgyis együtt, vagy szerkezetekben fogjuk használni őket. Így csökkenthető az energia-befektetés, növelhető a beszéd sebessége.

Harmadik

A munkafüzetben kitöltött feladatok helyett inkább mondjunk példamondatokat vagy egy saját sztorit egy nyelvtani szerkezetre. A legjobban arra emlékszünk, ami velünk történt. Ha ezt sikerül becsempészni a nyelvtanulásba, a tanultak a történeteken keresztül kitörölhetetlenül fognak bevésődni. És ez igaz a szavakra is, ugyanúgy mint a nyelvtanra!

Negyedik

Olyan szövegeket hallgassunk, amelyek számunkra érdekesek, tartósan fenntartják az érdeklődést. Ez lehetővé teszi, hogy jól megjegyezzünk pár benne elhangzott szókincs és nyelvtani elemet is. Az Internet is tele van egyszerű, élő nyelvi szövegekkel. A legtöbb mai sikerfilmben is ezt a nyelvet használják.

Ötödik

Az idegen nyelvű szöveg passzív hallgatása bizonyítottan jó módszer. Ha ezt még hatékonyabbá szeretnénk tenni, akkor tegyük aktívvá. Álljunk meg, és ismételjük el, amit hallunk!

Figyelem: amikor egy új szót hallunk, nem az a legfontosabb, hogy lejegyezzük. A füzet már elég okos, köszöni szépen! Jó, ha le is írjuk, hogy tudjuk, mit tanultunk, és gyakoroljuk a helyesírását. Viszont ne feledjük az ismétlés az, ami használatra tanít.

Hatodik

A tökéletességre törekvés a nyelvtanulás halála. Senki sem beszél tökéletesen. Először egyszerűsítsünk! A körmondatok még ráérnek. Sose felejtsük, hogy a cél a kommunikáció.

Hetedik

Az olvasás hasznos, de nem elég! Beszéljünk! Énekeljük a kedvenc dalszövegünket. Nincs kivel beszélni? Kommentáljuk a dolgokat magunkban: milyen agyalágyult a főnök, mennyire élvezted a tegnapi randit. (Kivel milyen esemény történt.)

Nyolcadik

Használjunk jó segédanyagokat: hanganyagokat, tanulókártyákat, szótárakat. Ha a fordítási készséget szeretnénk fejleszteni, használjunk kétnyelvű szótárat.

Kilencedik

A tanulás szeretete nemcsak a gyerekeké. Keressünk olyan nyelvtanulási lehetőségeket, amelyek élvezetet nyújtanak és követik az érdeklődési körünket. Mert vannak ilyenek! Ha nem találnak, kérdezzenek bennünket!

Tizedik

Tervezzük meg, és kövessük a haladásunkat heti tervek segítségével, amely motivál, rendszerességre tanít, és kitartást épít.

Mi így segítjük a tanulni vágyókat!

 

Archimedes Oktatóközpont

Legyen gyerekjáték a nyelvtanulás!

Egész délután szavakat meg nyelvtani szabályokat magoltunk a gyerekkel. A többi tantárgyra szinte nem is jutott időnk. Így megy ez már néhány éve. Mégis alig látom eredményét a tanulásnak. Egyre fárasztóbb. Mi szülők nem sokat értünk a nyelvekhez, ezért számunkra is nagy kihívás az itthoni együtt tanulás. Minden erőfeszítés ellenére a gyerek három év után sem tud egy pohár vizet kérni angolul.”

Ugye ismerős a helyzet? Hogy kit vagy mit lehetne okolni ezért, nem tudni pontosan, egy azonban biztos: valami hiányzik a hétköznapi idegen nyelv oktatásból, hiszen egyre több szülő panaszkodik a fent említett probléma miatt. Sokszor hallani manapság azt is, hogy számos kisdiákon eluralkodik az unalom, az érdektelenség és a figyelemzavar. Nem tudják követni az órát, nehezen idézik fel a tanult idegen szavakat, nyelvtani szabályokat és nehézségekbe ütköznek ha a gyakorlatban is ki kellene próbálni a tudást. Végül számos szülő kételkedni kezd saját gyermeke képességeiben, pedig mennyire tehetséges, okos gyereknek indult.

Szinte nincs olyan gyermek, aki valamely területen ne lenne különösen intelligens. Az intelligenciát ma iskolákban főként két síkon fejlesztik: az egyik a nyelvi a másik a matematikai, s ebben is mérik, hogy a gyerek értelmes-e. Ha a gyermek e két területen nem elég kiemelkedő, „nem számít intelligensnek”, pedig ez csak részben igaz! Vajon mi történik az összes többi képességgel? Hiszen van, aki ügyes a sportban, a táncban, kiváló a zenei hallása vagy éppen abban tűnik ki, ahogyan másokat megért, átérez, feltalálja magát, ha segíteni vagy szervezni kell valamit. S ne feledjük, a kreativitás is egy mindent átfogó képesség, mely segíti a találékonyságot az élet bármely területén.

Egyre több kutatás, s most már a terjedő gyakorlat is azt bizonyítja, hogy minél több készséget mozgatunk meg egyszerre tanulás közben, annál sikeresebb az eredmény s ez igaz a nyelvtanulásra is. Miközben a gyermek játékos feladatokat old meg, táncol vagy próbálgatja a kreatívan serkentő játékszereket aktívan használja és gyakorolja a nyelvet. Az alternatív oktatási rendszerek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a nyelvtanulás ne ismeretek halmozásából, azaz, szavak és szabályok magolásából álljon, hanem készségeket fejlesszen, vagyis megtanítsa a gyerekeket kreatívan alkalmazni a nyelvet. Mindent átfogóan, élet- és tapasztalatszerűen tanít, mert a gyermek még nyitott a teljes világra, nem összpontosít egyetlen egy tárgyra vagy készségre, mert a teljes élet inspirálja. Nem köti le pusztán a könyv és a füzet. Ezért a korai nyelvoktatás alternatív iskolákban mindinkább igyekszik a zenét, a táncot, a képzőművészetet, a színjátszás bizonyos elemeit, a tapasztalati tanulást, a játékot sok-sok mozgással ötvözve hétköznapi gyakorlattá tenni. Így kivétel nélkül minden tehetség ki tud bontakozni. A gyerekek ezért kellemes hangulatban, oldott légkörben, sok mókával sajátítják el a nyelvet s így a nyelvtanulás élményszerű az eredmény pedig tartós lesz. Iskolánk is e szemlélet híve és ezt a gyakorlatot követi.

Archimedes Oktatóközpont

Címkefelhő