Az ember nem attól lesz okos, hogy mindenre tudja a helyes választ. Attól lesz okos, hogy mindig a helyes kérdéseket teszi föl.

Archive for the ‘Felnőtek’ Category

Mivel foglalkoznak a fiatalok?

Holnap a Neumann János informatika verseny országos döntőjére utazunk az egyik tanulómmal Szekszárdra. Felkészülés közben arra döbbentem rá, hogy meg kell osztnom másokkal is a csodálatomat ez a fiatalember iránt!

FEKFIUALAPEgy ritka kincs! Nem csak azért, mert tehetséges! Egy olyan fiatal, aki megtalálta magát! A benne égő tudásvággyal, kiváncsisággal és szorgalommal felfedezte az élete értelmét! NEM A TANÁRA ÉS NEM A SZÜLEI ÖSZTÖNZÉSÉRE!  A SAJÁT ÖRÖMÉRE!

Lehet, hogy sokan csodálkozva olvassák ezt a bejegyzésemet, de a tapasztalatom azt mutatja, hogy sok 18-19 éves középiskolás sem tudja, hogy mit kezdjen magával. Az utolsó pillanatban kapkodnak, hogy milyen irányba is induljanak. De ez természetes is! Hiszen úgy mennek el felettük az iskolás évek, hogy a kötelező feladatokon kívül mással nem igazán foglalkoznak.

Egyszer a negyedikesekkel  írattam egy CV-t és bizony igen meglepő  lett az eredmény. A tanulók 80%-nak az önéletrajza nem tartalmazott mást, csak a befejezett általános iskolát. Semmilyen más tevékenységet  (versenyeken való részvétel, bármely civil szervezet munkájában való részvétel -ifjúsági, környezetvéselmi, vallási, táborok szervezésében és levezetésében való részvétel) nem   tudtak felsorolni. Igen ám, de akkor honnan fogják tudni, hogy az élet mely területén fogják majd magukat jól érezni? Hogyan találják meg, hogy mi az, amivel egy életen keresztül szeretnének majd foglalkozni?

Segítsük őket! Mutassuk meg nekik a lehetőségeket! Segítsünk nekik felfedezni saját magukat! ŐK LESZNEK A JÖVŐ!!!!!

Reklámok

Iskola kontra élet!

Iskola kontra élet! Avagy: szükséges-e az iskola?

Sokszor hallottam már, hogy az iskola nem ér semmit, mert nem tanítják meg azt, amire az életben szüksége lesz a gyermeknek. Ezek nagyon kemény szavak!  Én matematika és informatika szakos tanár vagyok, de a szakmai pályafutásomat a gazdaságban kezdtem. Így talán több szemszögből is megtudom közelíteni a témát. A tapasztalataim alapján kiállok az mellett, hogy az oktatási rendszerünknek sürgősen  változnia kell.

A tanulás egyik legfontosabb célja, hogy felkészítse a gyerekeket az önálló életre. Hogy felismerjék a problémákat, hogy ezekre megoldást találjanak, hogy megtapasztalják és megértsék a körülöttük lévő világot.  Sajnos a mi rendszerünk középpontjában a tananyag egyszerű reprodukciója áll, nem pedig a megtanultak alkalmazása és az információk közötti kapcsolatok felfedezése. Már pedig erre nagy szükség van a mindennapi életben.

Knowledge-is-Power

Lehet, hogy a nemzetközi Pisa felmérésen elért eredmények nem teljesen felelnek meg a valóságnak. De ne dugjuk  homokba a fejünket! A középiskolába iratkozott tanulók nem tudják megfelelően felhasználni az általános iskolában szerzett tudásukat. Úgy gondolom, hogy ezt az állításomat  kollégáim is alátámasztják.

Azonban ne feledjük!  Az éremnek két oldala van. Mindannak ellenére, amilyen állapotok uralkodnak az oktatásban, akkor is arra kell biztatni a gyerekeket, hogy minél többet tanuljanak. A tudás nagyon fontos! Az egyetlen, amit nem vehetnek el tőlünk. TANULNI KELL!  CSAK NEM MINDEGY, HOGY HOGYAN! Vannak már jó példák Európában és a világon (Finnország, Kína). Használjuk hát fel az ő tapasztalataikat!

Farkas Ildikó

Idegen nyelvtanulás kisgyermekkorban

Amikor arról esik szó, hogy milyen korán lehet vagy kell elkezdeni egy idegen nyelv tanulását, nagyon sok különböző véleményt fogunk hallani. Egyesek azt mondják, minél korábban kezdünk nyelvet tanulni, annál jobb. Mások szerint a gyerek először tanulja meg az anyanyelvét rendesen, hisz később is sikeresen elsajátíthatja az idegen nyelvet.

Az idegen nyelv elsajátításának módszertanával foglalkozó szakértők szerint a korai nyelvtanulás igencsak eredményes, ha betartjuk azokat az alapelveket, amelyek a gyermekek idegen nyelv tanulását jellemzik.

A legfontosabb az, hogy a gyerekek először beszélni tanuljanak meg. A beszéd elsajátítása három lépésben történik: 1) figyelem és hallgatás 2) ismétlés 3) megjegyzés és rögzítés. Ezekhez a lépésekhez kell a tanárnak megtalálnia a megfelelő módszereket és technikákat. A figyelem és hallgatás stádiumában a tanár bemutatja a megtanulandó egységeket – kisgyermekeknél ezeket dalok, játékok, mesék, történetek tartalmazzák. Az ismétlés stádiumában a tanulók elismétlik a szavakat, mondatokat – gyermekeknél eljátsszuk, énekeljük, elmeséljük. A megjegyzés és rögzítés stádiuma hosszú ideig tart, ugyanis a megtanult egységeket újra és újra beépítjük az órák menetébe, hogy ne merüljenek feledésbe.

A korai nyelvelsajátítás másik fontos alapelve az, hogy a nyelvtanulás élvezetes tevékenység közben történjen. Felnőttekkel is így van ez: ha valamit kedvvel tanultunk, élvezetes környezetben, az sokkal tovább megmarad tudástárunkban, mint az unalmas, egyhangú környezetben tanultak. Ezért használ a kisgyermekeket tanító tanár mozgásos játékokat, dalokat, körjátékokat, verseket, meséket, akár rajzfilmeket is az órákon.

A harmadik nagyon fontos dolog, hogy a megtanulandó egységeket minél többféle módon érzékeltessük a gyerekekkel, ugyanis nem mindenki egyformán tanul. A vizuálisan tanuló gyerekek számára képeket, kártyákat mutatunk és rajzolunk. Az auditívan tanulók számára ott van az éneklés, verselés vagy az egyszerű hangos ismétlés. A mozgásos tanulókat pedig a táncok, körjátékok segítik tanulási folyamatukban.

Ezen kívül lényeges szempont az ösztönzés és dicséret, ugyanis minden kisgyermek ebből nyer motivációt arra, hogy szívesen tanuljon nyelveket. Emeljük ki azt, amit jól csinál, és ne csak a hibákat hangsúlyozzuk. Tartsuk tiszteletben, ha rossz napja van és dicsérjük az erőfeszítését!

És ne feledjük, ha a nyelvtanulás játékos, könnyed és természetes, a gyermek örömmel fog részt venni benne. Ez az örömteli tevékenység pedig meghatározhatja későbbi hozzáállását az idegen nyelvtanuláshoz. Az, aki gyermekkorában sikeresen sajátított el idegen nyelvi készségeket, felnőttkorában is hasznát veszi ezeknek a készségeknek. A gyermekkorban kialakított nyelvi készségek (akcentus, szavak megjegyzésének módszere, beszédkészség stb.) a felnőtt kori idegen nyelvtanulást hatékonyabbá, könnyebbé és élvezetesebbé teszi.

Archimedes Oktatóközpont

Hogyan válasszunk nyelviskolát!?

Gyorsan szögezzük le: nincsen abszolút igazság ebben a kérdésben, csupán támpontokat tudunk adni, személyes véleményünkre alapozva.

Tudjuk, hogy a mai gazdasági viszonyok között, az egyik legfontosabb szempont az ár. De ha már pénzt szánunk a nyelvórákra, akkor érdemes a feltett kérdést megfontolni, hogy a tandíj ne legyen az ablakon kihajított pénz!

Először is, gondolkodjunk hosszú távon! Biztos megfelelő megoldás az iskolai tananyag és a házi feladat feldolgozása? A gyerekek megszokják, hogy az iskolában nem kell odafigyelni, úgyis elmagyarázzák nekik. A tananyag előre feldolgozása sem megoldás! Az iskolában már nem kihívás az óra anyaga, passzívak maradnak! Így a gyerekek nem a nyelvet tanulják, hanem a tananyagot. Márpedig a cél a nyelv elsajátítása. Ha a gyerekek utazni akarnak, vagy nyelvvizsgát fognak tenni, a nyelvet kell beszélni. Nem azt kérdik tudja-e a tananyagot! Hosszútávon tehát a nyelv elsajátítása a célravezető! De ez a két dolog nem zárja ki egymást. Biztosak lehetünk benne, hogy az a gyermek, aki a tanult nyelvet használni tudja, annak nem fog problémát jelenteni az iskolai tananyag. Erre mi is nagy hangsúlyt fektetünk!

A kiemelkedő nyelviskolák tanulás előnyei:

– Egymásra épülnek a kurzusok.

– Egy jó csoportban a többi tanuló is motivál és segít neked.

– Barátokat, nyelvtanuló partnereket szerzel (beszélgetést egyedül nehéz gyakorolni).

– Órák nem maradnak el, vagy a pótlásról gondoskodnak.

– A tanulás körülményei garantáltak (termek felszereltsége, tisztaság, szép környezet).

– A nyelviskola nyelvvizsgát is tud biztosítani, vagy a megfelelő helyre tud irányítani.

– Ha magántanárunk van, hajlamosak lehetünk lemondani az órát, ha sok a dolgunk. Nyelviskolai órát viszont nem lehet lemondani, vagyis elmegyünk az órára, ha nem akarjuk úszni hagyni a befizetett pénzünket.

 

Ha több nyelviskolát is ismerünk, bizonyosodjunk meg arról, melyik a legmegfelelőbb számunkra. Tehát válasszunk olyan nyelviskolát, ahol van lehetőség bemutató órára, a tanítási módszerek megismerésére, kötelezettségek nélkül. Menjünk el (ha már úgyis van rá lehetőség) és együnk bele abba a pudingba, ahogy a művelt angol mondaná.

MIT KÉRDEZZÜNK MEG FELTÉTLENÜL A NYELVISKOLÁBAN?

1.         Milyen szintek vannak?

2.         Hány óra egy szint?

3.         Mikor indul a következő kurzus?

4.         Milyen intenzitású tanfolyamok vannak (hányszor egy héten)?

5.         Hány percig tart egy tanóra?

6.         Hány fő jár egy csoportba?

7.         Hogyan történik a szintezés? Ingyenes a szintfelmérő? Szóbeli szintfelmérés is van?

8.         Mi van, ha később derül ki, nem jó a csoport szintje?

9.         Mik a fizetési feltételek? Van-e részletfizetés?

10.       Milyen kedvezmények vannak?

11.       Milyen tananyagot használnak? Van-e hanganyag?

12.       Mennyibe kerülnek az oktatási anyag? Be lehet náluk is szerezni?

13.       Van-e nyelvvizsga lehetőség? Milyen feltételekkel?

14.       Hol van az oktatás helyszíne?

15.       Ki fog tanítani? Diplomás-e minden tanár?

16.       Van-e lehetőség ingyenes próbaórára?

17.       Lehet-e csatlakozni már elindult kurzushoz?

18.       Lehet-e egyéni konzultációt is kérni, ha lemaradok?

Oktatóközpontunk célja eleget tenni a kiemelkedő nyelviskolák iránt támasztott elvárásoknak. Jöjjön, tegye fel a kérdéseit és bizonyosodjon meg róla!

Archimedes Oktatóközpont

Miért tanuljunk idegen nyelvet

Tanulni! De miért!?

Manapság elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv ismerete, ezért egyre többen kezdenek valamilyen nyelvet tanulni. Az eredményes tanulás egyik alapfeltétele a megfelelő motiváció. Csak motivált tanulással érhetünk el eredményeket, hiszen a tanár nem tanulhatja meg helyettünk az anyagot, csak a saját erőfeszítéseink árán építhetjük a tudásunkat. Ha nem találjuk meg saját motivációnkat és kedvetlenül kezdünk hozzá a tanuláshoz az csak kínszenvedés lesz és ráadásul eredménytelen is. A tanácsom tehát az lenne, hogy mielőtt nekiveselkednénk egy új nyelvnek, tisztázzuk le magunkban, hogy miért is akarjuk azt megtanulni. Ehhez szeretnék egy kis segítséget nyújtani.

Fontoljuk meg a következő tényeket:

Növeljük munkaerő-piaci lehetőségeinket

A legtöbb jó állásnál már elvárás legalább egy idegen nyelv, legtöbb esetben az angol, ismerete. Sőt, sok ilyen állást már eleve idegen nyelven hirdetnek meg. Aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy már beszél angolul, az se elégedjen meg ennyivel. Már az interjún lenyűgözhetjük leendő munkaadónkat azzal, hogy az alapokon felül plusztudást is be tudunk mutatni.

Növeljük továbbtanulási lehetőségeinket

Sok európai egyetemen plusz pontot jelent a felvételinél a nyelvvizsga megléte, valamint a későbbiekben a diploma megszerzését is ehhez kötik. A mostani középiskolások tehát jól teszik, ha minél előbb megszereznek egy nyelvvizsgát. De ezen felül is elengedhetetlen az idegen nyelv, hiszen sok tudományos területen a szakirodalmat, már nem fordítják magyarra, a nyelvtudás alapkövetelmény.

Fejlesszük képességeinket

A nyelvtanulás folyamata magába foglal sokféle tanulási készséget, így nem csak az idegen nyelvet tanuljuk meg, hanem folyamatosan fejleszthetjük egyéb készségeinket is, mint például a problémamegoldó készség, a memória, kreativitás. Kutatások állítják, hogy akik beszélnek legalább egy idegen nyelvet, azok saját anyanyelvükön is jobban ki tudják fejezni gondolataikat, nagyobb szókinccsel rendelkeznek és szövegértési képességeik is jobbak.

Jobban megértsünk más kultúrákat

Egy idegen nyelv megtanulása lehetőséget ad arra, hogy jobban megértsük az adott kultúrát és a nyelvet beszélő emberek gondolkodásmódját. A nyelv ismerete nélkül soha nem érthetünk meg egy népet, a megértés hiánya pedig sokszor bizalmatlansághoz és félreértésekhez vezethet. Manapság, amikor a világ ennyire nyitott és a népek ennyire függnek egymástól, nagyon fontos, hogy igazán tudjuk tolerálni egymást.

Évezzük a tanulást

A végére került a legfontosabb motiváló erő. Azért tanuljunk nyelveket, hogy jól érezzük magunkat. Egy nyelvóra igazán sok szórakoztató pillanatot tartogathat. Az alapok elsajátítása után pedig nincs is jobb annál, mint amikor először értjük meg kedvenc zeneszámunk szövegét, vagy először nézzük meg kedvenc filmünket az eredeti nyelven. Az eredeti mindig jobb, mint a fordítás. Érdeklődési körünktől függően a legkülönbözőbb területeken kamatoztathatjuk nyelvtudásunkat. Ha az irodalom érdekel, kezdjünk el minél előbb eredeti nyelven olvasni. Eleinte nem lesz könnyű de, megéri a fáradtságot. Ha a filmeket szeretjük, ne érjük be többé a szinkronnal. A konyha szerelmesei pedig kipróbálhatják az eredeti recepteket.

Ha megtalálták saját motivációjukat, a kánikula elmúltával újult erővel kezdjenek neki egy nyelv tanulásának. Jó szórakozást! Szeretettel várunk mindenkit.

Archimedes Okatóközpont

Címkefelhő