Az ember nem attól lesz okos, hogy mindenre tudja a helyes választ. Attól lesz okos, hogy mindig a helyes kérdéseket teszi föl.

Archive for szeptember, 2012

Nyelvtanulási tanácsok

Egy idegen nyelv magas szintű elsajátításához ugyanakkora erőfeszítésre van szükség mint eljutni az úszóiskolától az olimpiai éremig.  Sokan azért hagynak fel a nyelvtanulással, mert úgy érzik a rendszeres tanulás ellenére is egyhelyben topognak. A következő tanácsok segítenek abban, hogy Önök sikeresek legyenek a nyelvtanulásban.

Szándék

Szándék nélkül nem lehet nyelvet tanulni. A legnagyobb befektetés az ambíció és a szorgalom.

„Túl gyors” tanulás

A nyelvtanulók hajlamosak túl gyorsan haladni az anyagban. Az elmúlt évek során ezt láttuk a legnagyobb hibának azok közt, akik idegen nyelv elsajátításán dolgoztak.

Sok új anyag „büntetlenül” csak akkor sajátítható el, ha az elegendő gyakorlással párosul.

A nyelvtudás egy kis virághoz hasonlítható, mely napról napra növekszik. De ugye nem cibáljuk, hogy gyorsabban nőjön!? Csak locsolgatni tudjuk, tápsóval kényeztetni, gondozni. Ettől lesz idővel szép és erős.

Az angol szavak pontos megértés

A szavak, nyelvtani szerkezetek pontos megértésének hiánya az idegen nyelv elsajátításának egyik fő akadálya.

Egyszerre csak egy, könnyen emészthető anyagrészt vegyünk. Nagyon világosan kell érteni a szavak jelentését, és a friss nyelvtani anyagot. Ha ez megvan, – és csak akkor – jöhet az új anyag gyakorlása.

Az elmélet – gyakorlat egyensúlya

Az nyelvismeret megszerzésének egyik fő akadálya az elegendő gyakorlás hiánya.

Vegyünk összehasonlításnak egy műugrót. Az edző elmagyaráz neki egy egyszerű figurát, amit a műugrónk hosszan gyakorol. Ezután újabb kis elmélet, majd sok gyakorlás következik és így tovább. Hosszú idő telik el, amíg három és negyedes csavart ugrással kápráztat el minket. De mi történne, ha a kezdő műugrónknak az edző egy hétig csak magyarázna és mutogatna, aztán elvárná a fent említett halálugrást? Valószínűleg az tényleg halálugrás lenne….

Ha a gyakorlás kevés vagy elmarad, akkor “tudásunk” előbb-utóbb kártyavárként omlik össze. Nem lenne szabad tehát készületlenül újabb és újabb anyagot “rátanulni” a be nem gyakorolt anyagra, az csak a kudarcot vetíti előre.

Tartsuk tehát folyamatosan fenn az elméletgyakorlat egészséges egyensúlyát. Ez a siker fő kulcsa!!

Vállveregetés

Fontos, hogy elégedett legyen a teljesítményével. Ez gyakran csak hozzáállás kérdése. Ne másokhoz, hanem önmagához hasonlítsa a haladását. A tanulás néha rögös útján rendszeresen veregesse meg saját vállát, és örüljön annak, amit már tud.

Dióhéjban a lényeg tehát:

Minden megtanulható, nem kell hozzá extra képesség, csak szorgalom és az anyag pontos megértése. Jó, ha van egy célunk a tanulással, és hasznos az is, ha készülünk az órákra. Próbáljunk jó tanárt választani, és az ő irányítása alatt sokat gyakorolva haladjunk. Ne rohanjunk az anyagban, gyakoroljuk eleget a hallott szöveg értését, az írást, a beszédet és az olvasást is. És végül, de nem utolsósorban, ha érezzük a haladást, veregessük magunkat hátba, mert az erőt ad.

Ezek voltak a csokorba szedett javaslatok a nyelvtanuláshoz. És most nem maradt más hátra, mint hogy mindenkinek sok szerencsét, sikeres nyelvtanulást kívánjunk.

Archimedes Oktatóközpont

Reklámok

Idegen nyelvtanulás kisgyermekkorban

Amikor arról esik szó, hogy milyen korán lehet vagy kell elkezdeni egy idegen nyelv tanulását, nagyon sok különböző véleményt fogunk hallani. Egyesek azt mondják, minél korábban kezdünk nyelvet tanulni, annál jobb. Mások szerint a gyerek először tanulja meg az anyanyelvét rendesen, hisz később is sikeresen elsajátíthatja az idegen nyelvet.

Az idegen nyelv elsajátításának módszertanával foglalkozó szakértők szerint a korai nyelvtanulás igencsak eredményes, ha betartjuk azokat az alapelveket, amelyek a gyermekek idegen nyelv tanulását jellemzik.

A legfontosabb az, hogy a gyerekek először beszélni tanuljanak meg. A beszéd elsajátítása három lépésben történik: 1) figyelem és hallgatás 2) ismétlés 3) megjegyzés és rögzítés. Ezekhez a lépésekhez kell a tanárnak megtalálnia a megfelelő módszereket és technikákat. A figyelem és hallgatás stádiumában a tanár bemutatja a megtanulandó egységeket – kisgyermekeknél ezeket dalok, játékok, mesék, történetek tartalmazzák. Az ismétlés stádiumában a tanulók elismétlik a szavakat, mondatokat – gyermekeknél eljátsszuk, énekeljük, elmeséljük. A megjegyzés és rögzítés stádiuma hosszú ideig tart, ugyanis a megtanult egységeket újra és újra beépítjük az órák menetébe, hogy ne merüljenek feledésbe.

A korai nyelvelsajátítás másik fontos alapelve az, hogy a nyelvtanulás élvezetes tevékenység közben történjen. Felnőttekkel is így van ez: ha valamit kedvvel tanultunk, élvezetes környezetben, az sokkal tovább megmarad tudástárunkban, mint az unalmas, egyhangú környezetben tanultak. Ezért használ a kisgyermekeket tanító tanár mozgásos játékokat, dalokat, körjátékokat, verseket, meséket, akár rajzfilmeket is az órákon.

A harmadik nagyon fontos dolog, hogy a megtanulandó egységeket minél többféle módon érzékeltessük a gyerekekkel, ugyanis nem mindenki egyformán tanul. A vizuálisan tanuló gyerekek számára képeket, kártyákat mutatunk és rajzolunk. Az auditívan tanulók számára ott van az éneklés, verselés vagy az egyszerű hangos ismétlés. A mozgásos tanulókat pedig a táncok, körjátékok segítik tanulási folyamatukban.

Ezen kívül lényeges szempont az ösztönzés és dicséret, ugyanis minden kisgyermek ebből nyer motivációt arra, hogy szívesen tanuljon nyelveket. Emeljük ki azt, amit jól csinál, és ne csak a hibákat hangsúlyozzuk. Tartsuk tiszteletben, ha rossz napja van és dicsérjük az erőfeszítését!

És ne feledjük, ha a nyelvtanulás játékos, könnyed és természetes, a gyermek örömmel fog részt venni benne. Ez az örömteli tevékenység pedig meghatározhatja későbbi hozzáállását az idegen nyelvtanuláshoz. Az, aki gyermekkorában sikeresen sajátított el idegen nyelvi készségeket, felnőttkorában is hasznát veszi ezeknek a készségeknek. A gyermekkorban kialakított nyelvi készségek (akcentus, szavak megjegyzésének módszere, beszédkészség stb.) a felnőtt kori idegen nyelvtanulást hatékonyabbá, könnyebbé és élvezetesebbé teszi.

Archimedes Oktatóközpont

Hogyan válasszunk nyelviskolát!?

Gyorsan szögezzük le: nincsen abszolút igazság ebben a kérdésben, csupán támpontokat tudunk adni, személyes véleményünkre alapozva.

Tudjuk, hogy a mai gazdasági viszonyok között, az egyik legfontosabb szempont az ár. De ha már pénzt szánunk a nyelvórákra, akkor érdemes a feltett kérdést megfontolni, hogy a tandíj ne legyen az ablakon kihajított pénz!

Először is, gondolkodjunk hosszú távon! Biztos megfelelő megoldás az iskolai tananyag és a házi feladat feldolgozása? A gyerekek megszokják, hogy az iskolában nem kell odafigyelni, úgyis elmagyarázzák nekik. A tananyag előre feldolgozása sem megoldás! Az iskolában már nem kihívás az óra anyaga, passzívak maradnak! Így a gyerekek nem a nyelvet tanulják, hanem a tananyagot. Márpedig a cél a nyelv elsajátítása. Ha a gyerekek utazni akarnak, vagy nyelvvizsgát fognak tenni, a nyelvet kell beszélni. Nem azt kérdik tudja-e a tananyagot! Hosszútávon tehát a nyelv elsajátítása a célravezető! De ez a két dolog nem zárja ki egymást. Biztosak lehetünk benne, hogy az a gyermek, aki a tanult nyelvet használni tudja, annak nem fog problémát jelenteni az iskolai tananyag. Erre mi is nagy hangsúlyt fektetünk!

A kiemelkedő nyelviskolák tanulás előnyei:

– Egymásra épülnek a kurzusok.

– Egy jó csoportban a többi tanuló is motivál és segít neked.

– Barátokat, nyelvtanuló partnereket szerzel (beszélgetést egyedül nehéz gyakorolni).

– Órák nem maradnak el, vagy a pótlásról gondoskodnak.

– A tanulás körülményei garantáltak (termek felszereltsége, tisztaság, szép környezet).

– A nyelviskola nyelvvizsgát is tud biztosítani, vagy a megfelelő helyre tud irányítani.

– Ha magántanárunk van, hajlamosak lehetünk lemondani az órát, ha sok a dolgunk. Nyelviskolai órát viszont nem lehet lemondani, vagyis elmegyünk az órára, ha nem akarjuk úszni hagyni a befizetett pénzünket.

 

Ha több nyelviskolát is ismerünk, bizonyosodjunk meg arról, melyik a legmegfelelőbb számunkra. Tehát válasszunk olyan nyelviskolát, ahol van lehetőség bemutató órára, a tanítási módszerek megismerésére, kötelezettségek nélkül. Menjünk el (ha már úgyis van rá lehetőség) és együnk bele abba a pudingba, ahogy a művelt angol mondaná.

MIT KÉRDEZZÜNK MEG FELTÉTLENÜL A NYELVISKOLÁBAN?

1.         Milyen szintek vannak?

2.         Hány óra egy szint?

3.         Mikor indul a következő kurzus?

4.         Milyen intenzitású tanfolyamok vannak (hányszor egy héten)?

5.         Hány percig tart egy tanóra?

6.         Hány fő jár egy csoportba?

7.         Hogyan történik a szintezés? Ingyenes a szintfelmérő? Szóbeli szintfelmérés is van?

8.         Mi van, ha később derül ki, nem jó a csoport szintje?

9.         Mik a fizetési feltételek? Van-e részletfizetés?

10.       Milyen kedvezmények vannak?

11.       Milyen tananyagot használnak? Van-e hanganyag?

12.       Mennyibe kerülnek az oktatási anyag? Be lehet náluk is szerezni?

13.       Van-e nyelvvizsga lehetőség? Milyen feltételekkel?

14.       Hol van az oktatás helyszíne?

15.       Ki fog tanítani? Diplomás-e minden tanár?

16.       Van-e lehetőség ingyenes próbaórára?

17.       Lehet-e csatlakozni már elindult kurzushoz?

18.       Lehet-e egyéni konzultációt is kérni, ha lemaradok?

Oktatóközpontunk célja eleget tenni a kiemelkedő nyelviskolák iránt támasztott elvárásoknak. Jöjjön, tegye fel a kérdéseit és bizonyosodjon meg róla!

Archimedes Oktatóközpont

Miért tanuljunk idegen nyelvet

Tanulni! De miért!?

Manapság elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv ismerete, ezért egyre többen kezdenek valamilyen nyelvet tanulni. Az eredményes tanulás egyik alapfeltétele a megfelelő motiváció. Csak motivált tanulással érhetünk el eredményeket, hiszen a tanár nem tanulhatja meg helyettünk az anyagot, csak a saját erőfeszítéseink árán építhetjük a tudásunkat. Ha nem találjuk meg saját motivációnkat és kedvetlenül kezdünk hozzá a tanuláshoz az csak kínszenvedés lesz és ráadásul eredménytelen is. A tanácsom tehát az lenne, hogy mielőtt nekiveselkednénk egy új nyelvnek, tisztázzuk le magunkban, hogy miért is akarjuk azt megtanulni. Ehhez szeretnék egy kis segítséget nyújtani.

Fontoljuk meg a következő tényeket:

Növeljük munkaerő-piaci lehetőségeinket

A legtöbb jó állásnál már elvárás legalább egy idegen nyelv, legtöbb esetben az angol, ismerete. Sőt, sok ilyen állást már eleve idegen nyelven hirdetnek meg. Aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy már beszél angolul, az se elégedjen meg ennyivel. Már az interjún lenyűgözhetjük leendő munkaadónkat azzal, hogy az alapokon felül plusztudást is be tudunk mutatni.

Növeljük továbbtanulási lehetőségeinket

Sok európai egyetemen plusz pontot jelent a felvételinél a nyelvvizsga megléte, valamint a későbbiekben a diploma megszerzését is ehhez kötik. A mostani középiskolások tehát jól teszik, ha minél előbb megszereznek egy nyelvvizsgát. De ezen felül is elengedhetetlen az idegen nyelv, hiszen sok tudományos területen a szakirodalmat, már nem fordítják magyarra, a nyelvtudás alapkövetelmény.

Fejlesszük képességeinket

A nyelvtanulás folyamata magába foglal sokféle tanulási készséget, így nem csak az idegen nyelvet tanuljuk meg, hanem folyamatosan fejleszthetjük egyéb készségeinket is, mint például a problémamegoldó készség, a memória, kreativitás. Kutatások állítják, hogy akik beszélnek legalább egy idegen nyelvet, azok saját anyanyelvükön is jobban ki tudják fejezni gondolataikat, nagyobb szókinccsel rendelkeznek és szövegértési képességeik is jobbak.

Jobban megértsünk más kultúrákat

Egy idegen nyelv megtanulása lehetőséget ad arra, hogy jobban megértsük az adott kultúrát és a nyelvet beszélő emberek gondolkodásmódját. A nyelv ismerete nélkül soha nem érthetünk meg egy népet, a megértés hiánya pedig sokszor bizalmatlansághoz és félreértésekhez vezethet. Manapság, amikor a világ ennyire nyitott és a népek ennyire függnek egymástól, nagyon fontos, hogy igazán tudjuk tolerálni egymást.

Évezzük a tanulást

A végére került a legfontosabb motiváló erő. Azért tanuljunk nyelveket, hogy jól érezzük magunkat. Egy nyelvóra igazán sok szórakoztató pillanatot tartogathat. Az alapok elsajátítása után pedig nincs is jobb annál, mint amikor először értjük meg kedvenc zeneszámunk szövegét, vagy először nézzük meg kedvenc filmünket az eredeti nyelven. Az eredeti mindig jobb, mint a fordítás. Érdeklődési körünktől függően a legkülönbözőbb területeken kamatoztathatjuk nyelvtudásunkat. Ha az irodalom érdekel, kezdjünk el minél előbb eredeti nyelven olvasni. Eleinte nem lesz könnyű de, megéri a fáradtságot. Ha a filmeket szeretjük, ne érjük be többé a szinkronnal. A konyha szerelmesei pedig kipróbálhatják az eredeti recepteket.

Ha megtalálták saját motivációjukat, a kánikula elmúltával újult erővel kezdjenek neki egy nyelv tanulásának. Jó szórakozást! Szeretettel várunk mindenkit.

Archimedes Okatóközpont

Az eredményes nyelvtanulás tízparancsolata

Sokat beszélgetünk szülőkkel, pedagógusokkal, nyelvszakosokkal, szakemberekkel. Minden beszélgetés végén ugyanarra a következtetésre jutunk. A jelenlegi nyelvtanulási technikák, amelyekkel a közoktatásban vagy a nyelviskolákban találkozunk nem kellően hatékonyak. A nyelvtanulási módszereinkre ráfér egy igazi generációs ugrás. Nem reform, hanem radikális váltás!

A nyelvet tanuló passzív hallgatónak a tanulási folyamat aktív résztvevőjévé, irányítójává, főszereplőjévé kell, hogy váljon.

A közoktatás rendszere egy nehezen alkalmazkodó hatalmas rendszer, de itt is érezhető már a változás fuvallata. A nyelviskoláktól viszont elvárható, hogy megfelelő oktatási rendszerekkel segítsék a hatékony nyelvtanulást.

Tapasztalataink alapján megfogalmaztuk a hatékony nyelvtanulás tízparancsolatát, amelyet most megosztunk Önökkel:

Első

A rövidebb tanulási ciklusok hatékonyabbak. A gyakori tanulás – vagyis az ismétlés – a feltétele annak, hogy a hosszú távú memóriába tároljuk a tanultakat.

Második

Szavak helyett összetartozó kifejezéseket tanuljunk! Úgyis együtt, vagy szerkezetekben fogjuk használni őket. Így csökkenthető az energia-befektetés, növelhető a beszéd sebessége.

Harmadik

A munkafüzetben kitöltött feladatok helyett inkább mondjunk példamondatokat vagy egy saját sztorit egy nyelvtani szerkezetre. A legjobban arra emlékszünk, ami velünk történt. Ha ezt sikerül becsempészni a nyelvtanulásba, a tanultak a történeteken keresztül kitörölhetetlenül fognak bevésődni. És ez igaz a szavakra is, ugyanúgy mint a nyelvtanra!

Negyedik

Olyan szövegeket hallgassunk, amelyek számunkra érdekesek, tartósan fenntartják az érdeklődést. Ez lehetővé teszi, hogy jól megjegyezzünk pár benne elhangzott szókincs és nyelvtani elemet is. Az Internet is tele van egyszerű, élő nyelvi szövegekkel. A legtöbb mai sikerfilmben is ezt a nyelvet használják.

Ötödik

Az idegen nyelvű szöveg passzív hallgatása bizonyítottan jó módszer. Ha ezt még hatékonyabbá szeretnénk tenni, akkor tegyük aktívvá. Álljunk meg, és ismételjük el, amit hallunk!

Figyelem: amikor egy új szót hallunk, nem az a legfontosabb, hogy lejegyezzük. A füzet már elég okos, köszöni szépen! Jó, ha le is írjuk, hogy tudjuk, mit tanultunk, és gyakoroljuk a helyesírását. Viszont ne feledjük az ismétlés az, ami használatra tanít.

Hatodik

A tökéletességre törekvés a nyelvtanulás halála. Senki sem beszél tökéletesen. Először egyszerűsítsünk! A körmondatok még ráérnek. Sose felejtsük, hogy a cél a kommunikáció.

Hetedik

Az olvasás hasznos, de nem elég! Beszéljünk! Énekeljük a kedvenc dalszövegünket. Nincs kivel beszélni? Kommentáljuk a dolgokat magunkban: milyen agyalágyult a főnök, mennyire élvezted a tegnapi randit. (Kivel milyen esemény történt.)

Nyolcadik

Használjunk jó segédanyagokat: hanganyagokat, tanulókártyákat, szótárakat. Ha a fordítási készséget szeretnénk fejleszteni, használjunk kétnyelvű szótárat.

Kilencedik

A tanulás szeretete nemcsak a gyerekeké. Keressünk olyan nyelvtanulási lehetőségeket, amelyek élvezetet nyújtanak és követik az érdeklődési körünket. Mert vannak ilyenek! Ha nem találnak, kérdezzenek bennünket!

Tizedik

Tervezzük meg, és kövessük a haladásunkat heti tervek segítségével, amely motivál, rendszerességre tanít, és kitartást épít.

Mi így segítjük a tanulni vágyókat!

 

Archimedes Oktatóközpont

Legyen gyerekjáték a nyelvtanulás!

Egész délután szavakat meg nyelvtani szabályokat magoltunk a gyerekkel. A többi tantárgyra szinte nem is jutott időnk. Így megy ez már néhány éve. Mégis alig látom eredményét a tanulásnak. Egyre fárasztóbb. Mi szülők nem sokat értünk a nyelvekhez, ezért számunkra is nagy kihívás az itthoni együtt tanulás. Minden erőfeszítés ellenére a gyerek három év után sem tud egy pohár vizet kérni angolul.”

Ugye ismerős a helyzet? Hogy kit vagy mit lehetne okolni ezért, nem tudni pontosan, egy azonban biztos: valami hiányzik a hétköznapi idegen nyelv oktatásból, hiszen egyre több szülő panaszkodik a fent említett probléma miatt. Sokszor hallani manapság azt is, hogy számos kisdiákon eluralkodik az unalom, az érdektelenség és a figyelemzavar. Nem tudják követni az órát, nehezen idézik fel a tanult idegen szavakat, nyelvtani szabályokat és nehézségekbe ütköznek ha a gyakorlatban is ki kellene próbálni a tudást. Végül számos szülő kételkedni kezd saját gyermeke képességeiben, pedig mennyire tehetséges, okos gyereknek indult.

Szinte nincs olyan gyermek, aki valamely területen ne lenne különösen intelligens. Az intelligenciát ma iskolákban főként két síkon fejlesztik: az egyik a nyelvi a másik a matematikai, s ebben is mérik, hogy a gyerek értelmes-e. Ha a gyermek e két területen nem elég kiemelkedő, „nem számít intelligensnek”, pedig ez csak részben igaz! Vajon mi történik az összes többi képességgel? Hiszen van, aki ügyes a sportban, a táncban, kiváló a zenei hallása vagy éppen abban tűnik ki, ahogyan másokat megért, átérez, feltalálja magát, ha segíteni vagy szervezni kell valamit. S ne feledjük, a kreativitás is egy mindent átfogó képesség, mely segíti a találékonyságot az élet bármely területén.

Egyre több kutatás, s most már a terjedő gyakorlat is azt bizonyítja, hogy minél több készséget mozgatunk meg egyszerre tanulás közben, annál sikeresebb az eredmény s ez igaz a nyelvtanulásra is. Miközben a gyermek játékos feladatokat old meg, táncol vagy próbálgatja a kreatívan serkentő játékszereket aktívan használja és gyakorolja a nyelvet. Az alternatív oktatási rendszerek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a nyelvtanulás ne ismeretek halmozásából, azaz, szavak és szabályok magolásából álljon, hanem készségeket fejlesszen, vagyis megtanítsa a gyerekeket kreatívan alkalmazni a nyelvet. Mindent átfogóan, élet- és tapasztalatszerűen tanít, mert a gyermek még nyitott a teljes világra, nem összpontosít egyetlen egy tárgyra vagy készségre, mert a teljes élet inspirálja. Nem köti le pusztán a könyv és a füzet. Ezért a korai nyelvoktatás alternatív iskolákban mindinkább igyekszik a zenét, a táncot, a képzőművészetet, a színjátszás bizonyos elemeit, a tapasztalati tanulást, a játékot sok-sok mozgással ötvözve hétköznapi gyakorlattá tenni. Így kivétel nélkül minden tehetség ki tud bontakozni. A gyerekek ezért kellemes hangulatban, oldott légkörben, sok mókával sajátítják el a nyelvet s így a nyelvtanulás élményszerű az eredmény pedig tartós lesz. Iskolánk is e szemlélet híve és ezt a gyakorlatot követi.

Archimedes Oktatóközpont

Hogyan tanulj!

 • Ha érdekel, akkor könnyen megy, mert az érdeklődés és érdekeltség motivál.
 • Ha okosan dolgozol, örömet szerez a tanulás és eredményes lesz a munkád!
 • Tervezd meg tanulásod helyét, idejét!
 • Oszd kisebb egységekre a feldolgozandó témakört!
 • Kapcsold az új ismereteket eddigi tapasztalataidhoz!

A tanulás útja

Rálátás az egész tananyagra.

Az egységek feldolgozása.

Fontos hallani

 • Légy jelen a közös foglalkozásokon!
 • Figyelj és dolgozz együtt a közösséggel!

Olvass

 • A fontos gondolatokat olvasd fel magadnak hangosan
 • A lényeget emeld ki színes tollal!
 • Jegyzeteld, ami közben eszedbe jut!
 • Írj vázlatot egy-egy fejezetről!
 • Ábrázold az összefüggéseket!

Láss

 • Az ábrákat írd le szóval!
 • A sorrendeket ismétléssel erősítsd!
 • Az ábrákat, sorrendeket, összefüggéseket írd le, rajzold le emlékezetből!

Tervezd meg a tanulásod

Időbeosztás:

 • Készíts tanulási tervet!
 • Lehetőleg tartsd be a tervedet!
 • Ne szaladj túl a terveden!
 • Ne foglalkozz egymás után hasonló témákkal!
 • Tarts gyakran tanulási szünetet!

Belső rendszerezés:

 • Tisztázd, értelmezd a fogalmakat!
 • Keresd meg a fogalom tágabb és szűkebb értelmezését!
 • Vesd össze az új anyagot saját tapasztalataiddal,
 • Ne félj az ellentmondásoktól,  keress hozzá más irodalmat is!

!! Légy kritikus !!

Címkefelhő